İçinde bulunduğumuz değişen dünya koşulları ve rekabet ortamı içinde, ürün ve hizmet kalitesi sürekli olarak gelişmekte ve yenilenmektedir.

Bu kapsamda;

Müşteri istek ve beklentileri, kalite hedeflerimizi şekillendirecektir.

  • Kaliteyi bugün elde ettiğimiz düzey olarak değil, “Sürekli Gelişim” olarak kabul edeceğiz.
  • Çalışanlarımızın eğitimli, mutlu ve paylaşımcı olmaları bizim için önemlidir ve gelişimlerini sağlayacağız.
  • Tedarikçilerimizle ve taşeronlarımızla iş birliği içinde çalışacağız ve müşteri isteklerinin, beklentilerinin yerine getirilmesinde önderlik yapacağız.
  • Üretimlerimizi yerine getirirken çevreye mümkün olduğu kadar az zarar vermeye ve çalışanlarımızın işçi sağlığı ve güvenliği konularında gelişimlerini sağlamaya dikkat edeceğiz.
  • Kalite şirketimizin, çalışanlarımızın, ailelerimizin geleceği ve güvencesi olacaktır.